Přítomno 11 členů, viz. prezenční listina, 2 přišli později.

 1. Uvítání členů

 2. Program tábora v příštím roce – nebude přehlídka.

  • Pro 10, proti 0, zdrželo se 0.

 3. Probírán Husky tábor 2020 – organizátoři se pokusí najít jinou lokalitu.

 4. Siberian Husky Klub bude pořádat 2 akce ročně – 2. bude týden před Hrobskou jízdou.

  • Pro 10, proti 0, zdrželo se 0.

 5. Vzhledem k tomu, že někteří přítomní členové nedostali informaci, že tato schůze je volební, překládá se Výroční členská schůze 2019 na Hrobskou jízdu.

  • Pro 11, proti 0, zdrželo se 0

 6. SHK CR bude na FB otevřenou skupinou.

  • Pro 11, proti 0, zdrželo se 0.

Zapsala MUDr. Kateřina Kuraková