Jak se stát chovatelem?

Pokud uvažujete o chovu, je nutné si prostudovat Zápisní řád.

Zde najdete nejdůležitější podmínky a odkazy na podrobnější informace.

 1. Chovatelská stanice

  • Včas si zažádat o přiznání mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice v Rejstříku chovných stanic ČMKU.
  • Pokud si nechcete zakládat vlastní chovatelskou stanici je možné učinit písemnou dohodu s některým majitelem chovné stanice o zapůjčení feny do chovu (lze pouze 1x)
 2. Chovná fena

  • Absolvovat se svou fenou kompletní bonitaci.
  • Nechat chovnou fenu přeregistrovat na Plemenné knize mezi chovné jedince.
 3. Výběr krycího psa

  • Najít vhodného krycího psa, který je již přeregistrovaný v Plemenné knize mezi chovné jedince.
  • S výběrem Vám pomůže poradce chovu, který buď odsouhlasí Vámi vybrané psy nebo navrhne vhodné jedince ke krytí vaší feny.
 4. Krycí list

  • Majitel feny si včas zažádá o Krycí list u poradce chovu.
  • Krycí list má platnost 1 rok a jeho platnost lze po domluvě prodloužit.
  • S žádostí o Krycí list zašle majitel feny také kopii výsledků Oftamologického vyšetření a kopií dokladu o zaplacení Krycího listu.
  • více Směrnice pro zápis vrhu
 5. Kontakt s majitelem krycího psa, Krytí

  • Dohoda o možnosti, termínu a podmínkách krytí.
  • Doporučuje se sepsat Dohodu o vzájemném vypořádání.
 6. Stanovení optimálního dne ke krytí

  • Zkušený chovatel pozná dle barvy výtoku správný den ke krytí.
  • Pokud jste méně zkušení doporučujeme vyšetření u veterináře. Druhy vyšetření:
   • stěr - orientační, levnější varianta
   • vyšetření krve na progesteron  - přesnější
 7. Krytí

  • Ve správný čas nakrýt fenu. Doporučuje se nakrýt 2x.
  • Bezprostředně po krytí vyplnit s majitelem psa Krycí list a podepsat Dohodu o vzájemném vypořádání.
  • Průpis č.2 Krycího listu odevzdat majiteli psa
 8. Období březosti feny

  • Na prvním místě je prostudování odborné literatury (porod, péče o štěňata), diskuze se zkušenými chovateli nebo veterinářem.
  • Asi po 3 týdnech je možné provést vyšetření ultrazvukem pro potvrzení březosti.
  • Navýšit feně krmnou dávku a upravit a zkvalitnit složení stravy březí feny.
  • Příprava vhodného místa pro porod.
  • Zjistit si číslo nejbližšího veterináře a domluvit se na případné pomoci při komplikacích při porodu.
 9. Porod

  • Kontrola feny a štěňat během porodu.
  • Zápis porodní váhy štěňat a jejich zbarvení.
 10. Péče o štěňata a fenu

  • Pravidelná kontrola feny i štěňat.
  • Pravidelné vážení a sledování přírůstků štěňat.
  • Pravidelné odčervování štěňat i feny. První po 14 dnech od narození štěňat.
  • Ve vhodnou dobu začít přikrmovat.
 11. Hlášení vrhu štěňat

  • Do týdne po narození štěňat zaslat originál Krycího listu (list č.1) poradci chovu.
  • Poradce chovu zašle chovateli potvrzenou žádanku o zápisová čísla a přihlášku k zápisu štěňat.
  • Chovatel vyplněnou žádanku o čísla zašle ve věku štěňat 3 – 4 týdny na plemennou knihu (poradci chovu), která mu cca do týdne čísla přidělí.
  • I v případě čipování musí zažádat chovatel v předepsaném věku štěňat o zápisová čísla.
  • Pokud fena nezabřezla ohlásit do 75 dní od krytí tuto skutečnost poradci chovu.
 12. Čipování a očkování štěňat

  • Tetování nebo čipování proběhne od dokončeného 6. týdne věku štěňat a veterinář je potvrzuje na žádanku o čísla.
  • Mikročip může být jakéhokoli druhu odpovídajícího ISO-normě. Čipování provádí vždy veterinář.
  • Čipování se dokládá ještě fotokopií protokolu o čipování (registrační karty) a nevylepeným originálním štítkem mikročipu ke každému štěněti.
  • Tetování se provádí do levého ucha.
 13. Vystavení Průkazu původu narozených štěňat

  • Po kompletním vyplnění přihlášky k zápisu štěňat a potvrzení o označení štěňat pošle chovatel dokumenty poradci chovu zpě, nejpozději do 3 měsíců věku štěňat
  • Barvy se uvádějí podle platného standardu FCI.
  • Pokud je nějaké štěně vyváženo mimo ČR musí chovatel zažádat ČMKU o Exportní Průkaz původu.
 14. Předání štěňat novým majitelům

  • Může se uskutečnit nejdříve v 50.dnu věku štěňat. Štěňata musí být v dobré zdravotní kondici, prostá parazitů, čipovaná/tetovaná a očkovaná.
  • Doporučuje se vyhotovení písemné smlouvy mezi chovatelem a novým majitelem štěněte.
  • Chovatel si vede evidenci o vrzích v Knize odchovů, má zaznamenány také adresy, event. telefony nových majitelů štěňat, která odchoval.