Chtěli by jste svého pejska zkusit vystavit a nevíte, jak to na výstavách chodí a co vše je třeba? Co znamená hodnocení rozhodčích a k čemu je dobré? Pokusím se to úplným začátečníkům nastínit:

Obecné informace

 Výstavy jsou pořádány většinou o víkendech, jsou jednodenní nebo dvoudenní. Pokud jsou dvoudenní, každý den, až na vyjímky, jsou vystavována jiná plemena, podle skupin F.C.I. Sibiřští husky se vystavují většinou v neděli, jsou ve skupině V dle F.C.I. Výstavy jsou oblastní, krajské, národní a mezinárodní a pak také speciální (pro jedno plemeno) nebo klubové (pro všechna plemena, který daný klub zastřešuje). Všechny výstavy v ČR jsou zastřešeny Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU) a jejich seznam můžete najít na webovkách této organizace: www.cmku.cz Vše, co teď bude následovat platí pro výstavy v ČR, v okolních zemích jsou některá pravidla jiná.

Přihláška

 Na každou výstavu musíte nejdříve poslat přihlášku, kterou najdete vždy na internetových stránkách výstavy, a zaplatit výstavní poplatek. Na webovkách výstavy jsou také propozice a seznam rozhodčích, kteří budou daná plemena posuzovat. Spolu s čitelně vyplněnou a podepsanou přihláškou, musíte zaslat kopii rodokmenu svého krasavce a také doklad o zaplacení výstavního poplatku. Pokud pejska hlásíte do třídy šampionů, musíte doložit i kopii dokladu o získaném titulu a pokud do pracovní třídy, tak kopii certifikátu o splnění podmínek pracovní třídy. Jinak bude pejsek automaticky zařazen do otevřené třídy.

Třídy

 Tak a nyní jsem u tříd, ve kterých se každé plemeno vystavuje. Třídu, do které pejska hlásíte, musíte zaškrtnout na přihlášce. Určuje ji věk, nebo získané tituly nebo zkoušky. Zde je přehled tříd, v pořadí, v jakém většinou bývají pejsci vystavováni. Některé jsou povinné (musí být na každé výstavě), jiné nemusí být otevřeny:

 • Třída štěňat (4-6 měsíců věku psa, nepovinná)
 • Třída dorostu (6-9 měsíců, nepovinná)
 • Třída mladých (9-18 měsíců, povinná)
 • Mezitřída (15-24 měsíců, nepovinná)
 • Třída otevřená (od 15 měsíců, bez ohledu na získané tituly a zkoušky, povinná)
 • Třída pracovní (od 15 měsíců, pouze pejsci se záskaným certifikátem z pracovních zkoušek, povinná)
 • Třída šampionů (od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských zemí FCI, povinná)
 • Třída veteránů (od 8 let, povinná)
 • Třída vítězů (od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých, povinná)
 • Třída čestná (od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene, nepovinná)
 • Třída mimo konkurenci (od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí, nepovinná)

Některé třídy, např. štěňat, veteránů, mají snížené výstavní poplatky. Pokud vystavujete více pejsků, tak za druhého a dalšího psa také platíte méně.

Vstupní list, očkování

 Asi 10 dní před výstavou, někdy i jen týden, Vám domů přijde poštou Vstupní list, na kterém je číslo, přidělené Vašemu pejskovi. Ten si pečlivě uschovejte a nezapomeňte ho s sebou v den výstavy spolu s originálem PP, Certifikátů, Šampionátů a očkovacím průkazem. Dále by jste měli mít výstavní vodítko, psa, misku na vodu, přepravku, klec nebo i jen deku, židličku pro sebe, pamlsky, vlhčené ubrousky, dobrou náladu a pejska. Před místem výstavy bývají zpravidla fronty aut k parkovištím, kde se vybírá často dost vysoké parkovnné. Někdy se Vám může podařit zaparkovat poblíž bez poplatku, ale pak je to většinou za cenu o dost delší cesty, což bývá  s většinou velkou přepravkou nebo klecí nelehké. U vchodu výstaviště stává veterinář, který Vám zkontroluje očkovací průkaz. Vstupní list slouží pro jednoho člověka místo vstupenky.

Výstavní kruh

 Psi se vystavují v kruzích, které jsou buď v halách nebo na trávnících. Každý kruh má své číslo a Vy by jste měli najít ten „svůj“. Jste v areálu výstaviště a další dění se už na každé výstavě liší:

 • na některých výstavách musíte najít místo, kde Vám proti Vstupnímu listu vydají katalog vystavovaných psů a rovnou i desky s číslem Vašeho psa, s kterými pak vstupujete do kruhu, když přijdete na řadu.
 • na některých výstavách najdete přímo kruh, kde Vám připravené desky s číslem vydají pomocníci nebo zapisovatelé. Katalog vystavovaných psů si pak musíte vyzvednout na některém výdejním místě, opět proti Vstupnímu listu.

 Vstupní list si schovejte, když by jste se museli pro něco vrátit do auta, budou ho po Vás u brány chtít. V deskách s číslem psa najdete nálepku s číslem, kterou si nalepíte na oblečení, na některou levou část svého těla – rukáv, bok, stehno, nebo můžete využít speciálního pouzdra na ruku, do kterého se číslo zasune.

 U kruhu si najděte vhodné místo – nejlépe takové, kde na psa nebude pražit slunce, ani foukat průvan ze dveří nebo klimatizace a pokud možno klidnější. Psa můžete mít na dece, ale je pro něho lepší, když se bude cítit bezpečně v přepravce nebo kleci, nebude jej rušit množství procházejících psů a lidí, přeci jen je výstava pro psa náročná psychicky a u kruhu se často dlouho čeká. Před sibiřskými husky bývají často vystavováni Aljašští malamuti, Grónští psi, Samojedi, a tak chudinka SH přijde na řadu většinou poslední, což bývá nepříjemné zvláště na letních výstavách, kdy bývá odpoledne velké horko. Zatím můžete vysledovat, jak nechává rozhodčí psy běžet, zda si prohlédne zuby sám, nebo si je nechá předvést a jiné drobnosti, nebo se bavit s kamarády vystavovateli.

Posuzování a vystavování

 Posuzování se děje tedy podle plemen, pohlaví a tříd, v kruhu stojíte a běžíte ( proti směru hodinových ručiček) v řadě podle čísel psů. Aby někdo nezaspal, vyvolává před každou třídou zapisovatel čísla psů, kteří mají do kruhu nastoupit, a majitel mu přitom odevzdává desky s číslem psa.

 Nejprve se představí všechny třídy psů podle pořadí, jsou rozhodčím ohodnoceni. Pak se soutěží o nejhezčího psa (titul CACIB) – do kruhu nastoupí psi ze všech tříd, kterým byl udělěn titul CAC a RCAC. Následují všechny třídy fen, jsou ohodnoceny, soutěž o nejhezčí fenu (CACIB) - do kruhu proto nastoupí feny ze všech tříd, kterým byl udělěn titul CAC a RCAC, a nakonec se vybere nejhezčí pes nebo fena plemene (BOB – Best of Breed) – v kruhu se o něj utkají psi nebo feny s titulem CAJC, CACIB, BV.

 Do kruhu si s sebou vemte pamlsky k odměňování psa, nejlépe nedrobivé, nelepící. Budete podávat ruku rozhodčímu a blahopřát.

Ocenění

A jaká můžete získat ocenění? Záleží na třídě, psovi a rozhodčím, který nechá vše zapsat do posudkového listu. Ten si pak odnesete v deskách zase z kruhu.

Ocenění psa se provádí zadáním známky:

 • Třída štěňat a dorostu - to jsou spíš takové rozkoukávací třídy, aby se mlaďasové naučili a zvykli si ve výstavním kruhu:
  • velmi nadějná VN
  • nadějná N

Ve třídě štěňat i dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

 • Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů (ev. vítězů), veteránů, čestná:
  • výborná V
  • velmi dobrá VD
  • dobrá D
  • dostatečná

Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónů (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

 • výborná: - Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
 • velmi dobrá: - Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
 • dobrá: - Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
 • dostatečná: - Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho, nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.
 • vyloučen z posuzování: - Musí být pes, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením:

 • neposouzen: - Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.
 • Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

Dále rozhodčí Vašemu psovi může, ale NEMUSÍ, přidělit titul nebo čekatelství:

 • CAJC – nejlepší mladý pes nebo fena plemene, zadává se psům nebo fenám ve třídě mladých se známkou V1, je to zároveň čekatelství šampionátu mladých (pokud získáte do 2 let věku psa 3 x CAJC nebo 2x CAJC a 1x CAC od 2 různých rozhodčích, můžete žádat o přidělení Českého junioršampiona)
 • CAC - nejlepší pes nebo fena v třídě, zároveň je čekatelství šampionátu ČR (pokud získáte alespoň ve 2 sezónách od minimálně 2 rozhodčích 5x CAC, splňujete podmínky pro získání Českého šampiona).
 • BV – Nejlepší veterán plemene, zadává se psovi nebo feně v třídě veteránů
 • CACIB – nejlepší pes nebo fena plemene a zároveň Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB)
 • Také můžete obdržet výše uvedené tituly s předponou R nebo Res – tedy náhradní, většinou jej dostávají psi a feny se známkou hned za nejlepším vyhodnoceným.
 • BOB – vítěz plemene, o tento titul soutěží Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, CACIB pes a CACIB fena, a Nejlepší veterán plemene
 • BIG – nejlepší ve skupině dle F.C.I. – soutěž o tento titul probíhá až v odpoledních hodinách, soupeří o něj povinně vítězové plemene (psi nebo feny s titulem BOB)
 • BIS – nejlepší pes nebo fena výstavy , soutěží o něj psi nebo feny s přiděleným BIG

Získaných titulů může být více, ale pro začátečníka by to zatím mohlo stačit takto, a pokud jej zajímá více, najde vše ve Výstavním řádu ČMKU.

Doklad o titulu

 Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU, většínou je to malá tvrdá kartička, dobře ji uschovejte!

 Tak, máte to za sebou. Pokud jste získali nějaké pěkné ocenění, můžete si je nechat zapsat do PP ve výstavní kanceláři, kde předložíte posudkový list, event. výše uvedenou kartičku. Tituly CAC a výše dostávají často také medaile nebo poháry a zase jak kde, někdy je dostanete přímo při zapisování do rodokmenu, jinde Vás pošlou jinam, k výdejnímu místu.

 Jak připravit psa na výstavu a jak vystavovat, najdete hezky popsáno v článku Ireny Částkové zde - Výstavy v sekci Jak vystavovat naleznete článek  Příprava psa na výstavu. Averze k musherům a lidem, kterým vystavování moc neříká, z něj přímo čiší, ale pokud si ji odmyslíte, najdete opravdu užitečné informace.

Pokud vám ani tento článek nepomohl nebojte se zeptat na našem Fóru.